Fazil Məmmədovun şirkətləri üzə çıxdı

Fazil Məmmədovun şirkətləri üzə çıxdı
Загрузка...
Keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədova məxsus şirkətlər üzə çıxıb. Jurnalist Cavanşir Həsənli araşdırıb ki, sabiq nazir yeznəsi ilə ölkənin böyük bir hissəsini silib süpürüb.
Təqdim edilən siyahı onun təkcə Synergy GROUP şirkətlər qrupuna daxil olanlarıdır. Hələ 2015-ci ilə aid təqdim etdiyim maliyyə sənədində yarım milyard civarında açıqda olan aktivləri qeyd olunub. Yeznəsinin ölkə xaricindəki, ələlxüsus İngiltərədəki, Almaniyadakı şirkətlərinin də sayı-hesabı yoxdur.
1. "Synergy Group” MMC – baş müәssisә; 
2. "AAC” MMC – inşaat materiallarının istehsalı, törәmә müәssisә, iştirak payı 39%; 
3. "Synergy Construction” MMC – inşaat, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%, aşağıdakı müәssisәdә iştirak payına malikdir: 
a) "Renaissance Construction Azәrbaycan" MMC - inşaat, birgә müәssisә, iştirak payı 50%; 
4. "Azagro" MMC – kәnd tәsәrrüfatı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
5. "B.N.M." MMC – turizm vә otelçilik, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
6. "Cybernet" MMC – informasiya texnologiyaları, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%, aşağıdakı müәssisәdә iştirak payına malikdir: 
7. "Azorchid Hotels" MMC – turizm vә otelçilik, törәmә müәssisә, iştirak payı 70%; 
8. "Caspian Coast Winery and Vineyards" MMC – şәrabçılıq, törәmә müәssisә, iştirak payı 50%, aşağıdakı müәssisәdә iştirak payına malikdir: 
a) "Tradehouse Caspian Coast Winery and Vineyards” MMC – şәrab mәhsullarının satışı vә paylanması, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
9. "Khazar-Turizm" MMC – turizm vә otelçilik, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
10. "Bestpack" MMC – poliqrafiya vә qablaşdırma, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
11. "Caspian Agro" MMC – kәnd tәsәrrüfatı, törәmә müәssisә, iştirak payı 50%, aşağıdakı müәssisәdә iştirak payına malikdir: 
a) "Azagroexport" MMC – kәnd tәsәrrüfatı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
12. "Exclusive Dining” MMC – restoran, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
13. "Shamkir City Hotels and SPA” MMC – turizm vә otelçilik, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
14. "Azәrbaycan Universiteti” – tәhsil, törәmә müәssisә, iştirak payı 90%, aşağıdakı müәssisәdә iştirak payına malikdir: 
a) "Unicamp” MMC – tәhsil, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
15. "Ecolime” MMC – tikinti materiallarının istehsalı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
16. "Synergy Foundation” – qeyri-kommersiya tәşkilatı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%;
1   "Synergy Group” vә onun Fәaliyyәti (davamı) 
17. "Synergy Development” MMC – daşınmaz әmlakın idarә olunması, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
18. "Synac” LLC – tәhsil, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
19. "Synergy Sport” MMC – qeyri-kommersiya tәşkilatı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
20. "Synergy Technics” MMC – investisiya şirkәti, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%, aşağıdakı müәssisәdә iştirak payına malikdir: 
a) "Zәyәmkәndmaş" ASC – metal konstruksiyaların istehsalı, törәmә müәssisә, iştirak payı 51%; 
21. "Azerbaijan Global Investments” ASC – investisiya şirkәti, asılı müәssisә, iştirak payı 32%; 
22. "Azerbaijan Fibro Cement” MMC – tikinti materiallarının istehsalı, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
23. "Synergy Jet” MMC, - jet әmәliyyat şirkәti, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
24. "Synergy Trading” MMC, ticarәt şirkәti, törәmә müәssisә, iştirak payı 100%; 
25. "Caspian Development Bank” ASC, törәmә müәssisә, iştirak payı 99.91%; 
Rusiya Federasiyasında fәaliyyәt göstәrәn "Tradehouse Caspian Coast Winery and Vineyards” MMC-dәn başqa, Qrupa daxil olan bütün şirkәtlәr Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrir.

Xəbər lenti